russian english english suomi suomi
Venäjän Federaation kaupallinen edustusto Suomessa
Venäjän Federaation kaupallinen edustusto Suomessa   Yhteystiedot

Osoite:
Tehtaankatu 1 C
00140 Helsinki
Kartta

Puhelin: 09 664528
Faksi: 09 652435

Sähköposti:
rusfintrade@yandex.ru

facebook

Uutiset

15.06.2017 | Stepan Makarov-huoltoaluksen nimeämisseremonia Helsingissä

Helsingissä Arctech-telakalla järjestettiin jäänmurtajan nimeämisseremonia. Huoltoalus sai tunnetun venäläisen amiraali ja Arktikan tutkija Stepan Makarovin nimen. Alus on ensimmäinen kolmesta Sovkomflotin tilaamasta laivasta Sahalin-2 hankkeen puitteissa. Telakalla rakennettu myös Sovkomflotin tilaama Gennadi Nevelski-alus saapui Sahalinille huhtikuussa 2017.
Seremoniaan osallistuivat telakan toimitusjohtaja Esko Mustamäki, Sovkomflotin varapääjohtaja Vladimir Jemeljanov, Sakhalin Energy:n toimitusosaston päällikkö Vadim Panin, OSK:n markkinointi- ja myyntiosaston päällikkö Dmitri Pryahin, Venäjän kaupallisen edustuston ekspertit. Aluksen naiskummi oli Elena Smyaglikova, kasvatustieteiden tohtori, Makaroville nimetyn meri- ja sisävesistön valtionyliopiston Arktisen merikorkeakoulun johtaja.

 

9.06.2017 | Tapaaminen Team Arctic Finland:n kanssa

Kaupallinen edustaja Valery Shlyamin tapasi Suomen ja Venäjän hallitusten välisen talouskomission öljy- ja kaasualan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Mikko Niinin ja Gaia Consulting Oy:n kehitysjohtaja Pekka Pokelan, jotka molemmat edustavat vuonna 2013 perustettua ja 14 suomalaista tahoa yhdistävää Team Arctic Finlandia. Teamin yritykset ja yhtiöt toimivat eri aloilla, mm. kone-, laiva-, rakennus-, liikenne, merilogistiikka-, metereologia-, terveydenhuoltoalalla. Konsortiumin organisaatiot voivat tarjota eri tuotteita ja palveluja sisältäviä infrastruktuuriprojekteja Arktisella alueella. Suomalainen osapuoli totesi Teamin jatkuvan toimintaansa vielä kahden vuoden sisällä ja valmistelevan Artktisen talousneuvoston agendan mukaista strategiaansa. Valery Shlyamin kannattaa Teamin aikomusta toteuttaa yhteisiä hankkeita venäläisten yritysten kanssa, sekä kiinnitti huomiota muihin talouskomission työryhmien mahdollisuuksiin Arktisen hankkeiden toteuttamisen edistämiseksi. Tapaamiseen osallistuivat kaupallisen edustuston ekspertit.

 

7.06.2017 | Kaupallinen edustaja tapasi Hansman Ltd:n neuvonantajat

Venäjän kaupallinen edustaja tapasi Hansmanin neuvonantajat Maaret Heiskarin ja Jani Kaarlejärven. Tapaamisessa osapuolet käsittelivät mahdollisuutta käynnistää yhteistyötä matkailualalla yhteisten hankkeiden myötä. Erikoista huomiota kiinnitettiin terveysmatkailuun, jossa hyödynnetään Suomen ja Venäjän terveydenhuoltoalalla aikaan saatuja teknologioita. Puhuttiin myös eko- ja liikuntamatkailusta.

 

5.06.2017 | World circular economy forum 2017

Helsingissä järjestettiin 5.-6. kesäkuuta World circular economy forum 2017 (www.wcef2017.com). Yhdessä Kansainvälisten järjestöjen ja Sitran järjestämään tapahtumaan osallistui yli 1500 henkeä 103 eri valtiosta. Foorumin avajaisissa esiintyi Venäjän federaation liikenteen, luonnon ja ympäristön suojelun asioista vastaava presidentin erikoisasiantuntija Sergei Ivanov. Hän kertoi luonnonvararikkaan.Venäjän kiinnostuvan erittäin paljon kiertotaloudesta. Venäjä panostaa sekä energiatehokkuuteen että jätteiden ja päästöjen vähentämiseen. Uusiutuvien enrgialähteiden osuutta on tarkoitus kasvattaa 5%:in (tällä hetkellä osuus on 1,5%). S. Ivanon korosti energiatuotannnon tasapainon tärkeyttä sekä mainitsi jätehuoltoon satsaaviin yrityksiin kohdistuvan vihreätariiffi-ohjelman käynnistämisestä.
Yksi Foorumin pääpuhujista oli YK:n kehitysohjelman johtajatehtäviin kesäkuussa astuva Achim Steiner, ennen sitä hän johti Oxford Martin Schoolin. Oman kantansa taloudessa tapahtuviin muutoksiin esitti myös Isabel Fernandez Niemann. NASA:n astronautti Catherine Coleman kertoi omasta kokemuksestaan.
Foorumiin osallistuivat Suomen, Japanin, Nigerian ympäristöministerit, sekä Finanssimarkkinoiden ja kuluttaja-asiaministeri Ruotsista. Muita esiintyjiä oli Neste:n pääjohtaja Matti Lievonen, Kimmo Tiilikainen, Jan Vapaavuori, LUKE:n pääjohtaja Mari Walls ja muut.
Tapahtumaan osallistuivat Kaupallisen edustuston asiantuntijat.

 

2.06.2017 | Suomen ja Venäjän hallitustenvälisen talouskomission puheenjohtajat tapasivat Pietarin talousfoorumissa

Pietarin talousfoorumissa järjestettiin Suomen ja Venäjän hallitustenvälisen talouskomission Suomen osapuolen puheenjohtajan, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen ja Venäjän osapuolen puheenjohtajan, Venäjän varapääministeri Dmitri Kozakin tapaaminen. Tapaamisessa käsiteltiin Suomen ja Venäjän välisen kauppa- ja taloudellisen vuorovaikutuksen painopisteitä ja tulevaisuuden näkymiä, sekä yhteisten hankkeiden toteuttamiskulkua. Osapuolet panivat merkille yhteistyön potentiaalin teollisessa ja teknologiayhteistyössä. Osapuolet totesivat tyytyväisyydellä talouskomission työ- ja alueryhmien antoisan toiminnan.

 

1.06.2017 | Kaupallisen edustuston ekspertit tapasivat Deloitte& Touche OY:n vastuullisuuspalveluista vastaavan johtajan

Kaupallisen edustuston ekspertit tapasivat Deloitte & Touche Oy:n vastuullisuuspalveluista vastaavan johtajan Riikka Poukan. Tapaamisen aiheeksi nousi Suomen pyrkimys hiilettömään kiertotalouteen. Riikka Poukka kertoi yksityiskohtaisesti Leading the cycle – Finnish road map to a circular economy 2016-2025- tiekartan teoria- ja käytäntöaspekteista. Kaupallisen edustuston ekspertit kertoivat Venäjän kiertotalouden nykyisestä kehityksestä. Tapaamisessa osapuolet sopivat yhtiön osallistumisesta edustuston järjestämään seminaariin, jonka aiheena tulee olemaan Suomen ja Venäjän taloudellinen vuorovaikutus.
Tapaamiseen osallistuivat kaupallisen edustuston ekspertit Petr Anashkin ja Darja Vorobeva.

 

31.05.2017 | Kaupallinen edustaja tapasi LUKE:n tutkija, professori Timo Karjalaisen

Venäjän kaupallinen edustaja Valery Shlyamin tapasi LUKE:n tutkijan, Itä-Suomen yliopiston professori Timo Karjalaisen, joka kertoi Suomen ja Venäjän eksperttien kahdenvälisestä videokonferenssista. Konferenssin osapuolet tarkkailivat yhteisen hankkeen aikaansaamisia, jotka sisällyttävät metsäinventaariomenetelmien vertailuntuloksia, metsähoidon toteuttamisen eroja Suomessa ja Venäjällä, sekä ehdotukset Suomen osaamisen siirtämisestä Venäjälle.
Kaupallisen edustuston ekspertit ehdottivat LUKE:lle omalta puoleltaan mahdollisuuden osallistua venäläisten yritysten bisnes-missioihin syksyllä 2017. Tapaamisessa puhuttiin myös kaupallisen edustuston ja tutkimuslaitoksen välisestä yhteistyöstä.
Tapaamisen osallistuivat kaupallisen edustuston yksikönpäällikkö Natalia Kuznetsova ja konsultti Sergey Izotov.

 

30.05.2017 | Kaupallinen edustaja tapasi Bofitin tutkimuspäällikön

Venäjän kaupallinen edustaja Valery Shlyamin tapasi Suomen pankin Bofitin tutkimuspäällikkö Iikka Korhosen ja taloustieteilijä Laura Solangon. Neuvotteluissa käsiteltiin ajankohtaisia kysymyksiä, mm. teknologiayhteistyön perspektiiviä Arktisella alueella Suomen Arktisen Neuvoston kahden vuoden puheenjohtajuuden yhteydessä, sekä olemassa olevien ja tulevien liikenneväylyjen kehitystä (Koilisväylä, Silkkitie, Pohjoinen-etelä-ulottuvuus jne.). Puhuttiin myös Suomen tavoitteesta siirtyä fossiilienergialähteisestä taloudesta hiilettömään kiertotalouteen. Osapuolet keskutelivat myös erikaltaisista laskentametodologeista ulkomaankaupan tilastoinnissa. Suomalaiset ekspertit vastaanottivat kutsun kaupallisen edustuston järjestämään syysseminaariin. Tapaamiseen osallistuivat edustuston ekspertit Petr Anashkin, Daria Vorobjova ja Tatiana Islamaeva.

 

29.05.2017 | Kaupallinen edustaja tapasi SOK:n vice-presindentin

Venäjän kaupallinen edustaja Valery Shlyamin tapasi SOK:n vice-presidentti Jorma Vehviläisen. Tapaaminen pidettiin S-Group:n toimintatiloissa (www.s-kanava.fi). Osapuolet vaihtoivat mielipiteitä nykyisestä taloudellisesta tilanteesta sekä keskustelivat yhtiön tulevaisuuden näkymistä Venäjällä. Osapuolet panivat merkille Suomen ja Venäjän talouksien viimeaikaiset positiiviset muutokset. Muutosten myötä kahdenvälinen ulkomaankauppa on kasvanut, venäläisten ostovoima on parantunut, venäläisten matkailijoiden määrä Suomessa on lisääntynyt. S-Groupin tärkeimpiä toiminta-aloja ovat vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintola-alat. Yhtiön toiminta Venäjällä on keskittynyt Pietariin ja sen alueeseen, missä toimii parhaillaan 10 kauppaa ja 6 supermarkettia. Pietarissa toimivat menestyksekkäästi kolme hotellia: «Sokos Hotel Palace Bridge», «Sokos Hotel Vasilievsky» «Sokos Hotel Olympic Garden».
Tapaamiseen osallistuivat edustuston ekspertit Natalia Kuznetsova ja Sergei Izotov.

 

24.05.2017 | V Suomalais-venäläinen ystävyyskuntakongressi Turussa

Turussa pidettiin V Suomalais-venäläinen ystävyyskuntakongressi, johon osallistui yli 280 henkeä 30 eri Venäjän ja Suomen kunnista, sekä viranomaisia ja edustajia Rossotrudnichestvo-organisaatiosta.
Kongressin avajaisissa Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell tervehti kaikkia ja luki Suomen presidentti Sauli Niinstön tervehdyksen kongressin osallistujille. Venäjän puolelta avajaispuheen piti Venäjän suurlähettiläs Suomessa Aleksander Rumjantsev ja luki Venäjän presidentti Vladimir Putinin tervehdyksen.
Kongerssin ohjelma sisälsi kolme teemaistuntoa, ensimmäinen oli Kuntien palvelut ystävyyskuntayhteistyön näkökulmasta, toinen – Kunnat elinkeinotoiminnan mahdollistajina ja kolmas – Ympäristö ja kunnallistekniikka. Toisessa istunnossa Venäjän kaupallinen edustaja Valery Shlyamin kertoi puheessaan ystävyyskuntien yhteistyön merkityksestä Suomen ja Venäjän välisessaä kaupankäynnissä ja taloudellisessa vuorovaikutuksessa.
Kongressin puitteissa järjestettiin myös pyöreäpöytätilaisuus, jonka aiheena oli Itämeri – terveyden alue. Pietarin ja Turun terveydenhuoltoalan laitosten yhteistyön tulevaisuuden näkymät. Pyöreänpöydän osallistujat käsittelivät lääketieteen, lääketuotannon, korkeakoulujen ja tutkimuskeskusten vuorovaikutusta elinkeinotoimijoiden kanssa.
Suomen ja Venäjän lääkealalla toteutettavan yhteistyön tärkeimpiä aikaansaamisia on ollut tuotantolaitosten liittyminen uusiin lääkehankkeisiin. Pyöreässäpöydässä allekirjoitettiin Yhteistyöjulistus Pietarin Biokad-yrityksen, Turun Science Parkin, Åbo Akatemian, Turun yliopiston välillä. Allekirjoittamis hetkellä olivat läsnä Pietarin varakuvernööri Sergei Movchan, Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell, Venäjän kaupallinen edustaja Valery Shlyamin ja edustuston ekspertit.
Venäjän kaupallinen edustusto edesauttaa venäläisiä yrityksiä kansainvälistymistoiminnassa mm. niiden pyrkimisessä Suomen markkinoille
Venäjän Turun pääkonsulaatissa allekirjoitettiin protokolla Turun kaupungin liittymisestä Pietarin hallitusken alaisuudessa toimivaan suomalaisten neuvonantajien ryhmään.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137
Ilmoitukset  Uutisten arkisto  Tilaisuuksien arkisto
Ajankohtaista