russian русский suomi suomi
Venäjän Federaation kaupallinen edustusto Suomessa
Venäjän Federaation kaupallinen edustusto Suomessa   Yhteystiedot

Osoite:
Tehtaankatu 1 C
00140 Helsinki
Kartta

Puhelin: 09 664528
Puhelin: 09 652435

Sähköposti:
rusfintrade@yandex.ru

facebook

Uutiset

18.06.2020 | 18.kesäkuuta Venäjän kaupallisen edustuston johtaja Sergei Sinelnikov piti online-tapaamisen Business Finlandin edustajien Kimmo Kannon ja Ulla Lainion kanssa

Neuvotteluissa keskusteltiin venäläis-suomalaisesta taloudellisesta yhteistyöstä Arktikassa huomioon ottaen Venäjän Federaation puheenjohtajuuden Arktisessa neuvostossa 2021 – 2023. Suomen puolen edustajat mainitsivat ne toimialat, jotka kiinnostavat arktisessa yhteistyössä venäläisyritysten kanssa, mm. puhtaat teknologiat, tietoliikenneala, avaruustekniikka, älyliikenne ja autonominen merenkulku arktisilla vesillä. Käsiteltiin yhteisten infrastruktuurihankkeiden rahoitus- ja toteutusmahdollisuuksia niin Venäjän kuin Suomen arktisella alueella. Kimmo Kanto totesi, että jotkut hankkeet voidaan toteuttaa Business Finlandin toimivien ohjelmien puitteissa. Sergei Sinelnikov ehdotti, että partnerit käsitelevät suomalaisyritysten toimintaa Venäjän arktisilla kärkikehitysalueilla, jotka tarjoavat etuuksia, sekä mahdollista kumpanuutta venäläisten ankkurisijoittajien kanssa. Tapaamisen lopuksi todettiin tarve määritellä tarkemmin yhteistyöalat ja jatkaa vuorovaikutusta eksperttien kesken.

 

17.06.2020 | 17.kesäkuuta pidettiin Venäjän kaupallisen edustuston johtaja Sergei Sinelnikovin ja Suomen Liikenne- ja viestintäministeriön edustajien Saara Nikkisen ja Eleonoora Eilitän neuvottelut

Tapaamisessa keskusteltiin EU:n ”puhtaiden ajoneuvojen” päivitetyn Direktiivin 2009/33/EY voimaan saattamisesta Suomessa. Direktiivi edistää vähäpäästöistä liikkuvuutta, sen mukaisesti Suomen julkisen sektorin hankintayksiköiden pitää lisätä hankkimiensa tai vuokraamiensa puhtaiden ajoneuvojen osuutta, mm. henkilöliikenne- ja muissa kuljetuspalveluissa. Direktiivin puitteissa suomalaiset julkisen sektorin yritykset suunnittelevat ostavansa vuosina 2021 - 2029 noin 2,6 tuh. linja-autoa, mm. 1,3 tuh. sähköbussia. Myös Suomen Liikenne- ja viestintäministeriön edustajien kanssa keskusteltiin ministeriön valmistelemasta lakiluonnoksesta Direktiivin 2009/33/EY täytäntöön panemisesta Suomessa. Tarkoitus on viedä lakiluonnos hallituksen käsiteltäväksi ensi talvena. Lain perusteella suomalaiset liikenneyhtiöt tulevat hankkimaan sähköbusseja sekä kaasua ja biopolttoaineetta käyttäviä busseja. Ensimmäiset hankintailmoitukset voidaan julkaista vuoden 2021 puolessavälissä. Sergei Sinelnikov kiinnitti huomiota siihen, että venäläiset sähköbussien valmistajat voisivat osallistua suomalaisten hankintayksiköiden ilmoittamiin hankintoihin. Hän totesi, että Venäjällä on kokemuksia sellaisten henkilöliikenteen ajoneuvojen käytöstä ja huollosta, nimeenomaan Moskovassa on vuodesta 2018 ollut käytössä 400 venäläistä sähköbussia.

 

16.06.2020 | 16.kesäkuuta Venäjän kaupallinen edustusto ja Mordovian tasavalta järjestivät videokonferenssin

Tilaisuuteen osallistui Mordovian tasavallan Teollisuus-, tiede- ja teknologiaministeriön, Vientitukikeskuksen edustajia ja 10 vientiyritystä, jotka toimivat elintarviketeollisuuden, koneenrakennuksen, kaluste- ja vaneriteollisuuden aloilla sekä IT-alalla. Kaupallisen edustuston johtaja Sergei Sinelnikov ja ekspertit käsittelivät jokaisen yrityksen kanssa liiketoiminnan erikoisuuksia Suomessa, arvioivat venäläisten tuotteiden myyntimahdollisuuksia Suomen markkinoilla. Kaupallinen edustusto mainitsi Mordovian yritykset, joilla on korkea vientipotentiaali ja joiden tuotteet olisivat kilpailukykyisiä Suomen markkinoilla europpalaisten ja aasialaisten tavaroiden rinnalla, mm. Orimeks, Ruzovo, Plyterra, Photon TechSystem, sekä muutama elintarvkevalmistaja. Tilaisuuden lopuksi sovittiin, että yritysten ja tuotteiden esittelyt lähetetään kaupalliseen edustustoon ja ekspertit jatkavat työtä Suomen markkinoille suuntavien vientiyritysten kanssa.

 

15.06.2020 | 15.kesäkuuta Sergei Sinelnikov piti online-tapaamisen Suomen Yrittäjät Ry:n kansainvälisten asioiden päällikkö Thomas Palmgrenin kanssa

Neuvotteluissa keskusteltiin venäläisten ja suomalaisten pk-yritysten yhteistyön ajankohtaisista asioista ja tulevasta kehityksestä. Samalla korostettiin yrittäjyyden edistämistä Venäjän ja Suomen arktisilla alueilla tavoitteena niiden taloudellinen hyödyntäminen sekä elinolojen kehittäminen ja suotuisan liikeympäristön luominen. Osapuolet totesivat, että vuorovaikutusta Arktikassa pitää lisätä uusiutuvan energian käytössä, jätehuolossa, ympäristösuojelussa sekä Koilisväylän matkailun ja infrastruktuurin kehittämisessä. Sergei Sinelnikov ja Thomas Palmgren myös totesivat keskinäisen tahtotilan jatkaa vuorovaikutusta ja järjestää neuvotteluja konkreettisista asioista ja hankkeista molemminpuoliset intressit huomioon ottaen.

 

11.06.2020 | Venäjän kaupallinen edustusto piti webinaarin Bashkortostanin vientiyrityksille

11.kesäkuuta Kaupallisen edustuston johto ja ekspertit yhdessä Bashkortostanin tasavallan Ulkotaloussuhteiden komitean ja Vientitukikeskuksen kanssa järjestivät webinaarin alueen vientiyrityksille. Tilaisuudessa olivat mukana kalusteteollisuuden, metsäteollisuuden, elintarviketeollisuuden ja verkkokauppa-alan edustajat, jotka haluaisivat päästä Suomen markkinoille tai lisätä yhteistyötä Suomen kanssa. Sergei Sinelnikov totesi, että tasavallan panos ei-raaka-aineellisen viennin kehittämiseen on merkittävä. Tämän osoittimen perusteella Bashkortostan kuuluu Venäjän viiden johtavan alueen joukkoon. Osallistujat käsittelivät Venäjän ja Suomen taloudellisten suhteiden näkymiä, mm. yritysten mahdollisuuksia kasvattaa vientiä ja osallistua rajanylittäviin arvoketjuihin. Yritysten lupaavia ehdotuksia huonekalujen, puutavaran ja elintarvikkeiden viennistä sovittiin työstettävän.

 

2.06.2020 | Neuvottelu Suomen teollisuuden Itätoimiston hallituksen puheenjohtaja Ilkka Salosen kanssa

2.kesäkuuta Venäjän kaupallisen edustuston johtaja Sergei Sinelnikov ja Suomen teollisuuden Itätoimiston hallituksen puheenjohtaja Ilkka Salonen pitivät online-tapaamisen. Keskustelun laajan asialistan puitteissa osapuolet käsittelivät kahdenvälisiä taloudellisia suhteita, mm. yhteistyön näkymiä jätehuollossa, suomalaisyritysten lokalisointia Venäjän markkinoilla, Venäläis-suomalaisen liikeneuvoston toimintaa. Keskusteltiin myös Venäjällä toimivien suomalaisyritysten tilasta. Suomen osapuolen mielestä Liikeneuvoston merkitys kasvaa nykyolosuhteissa, se toimii
vuorovaikutuksen kenttänä maiden suurille ja keskisuurille yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan yhteistyötä ja etsimään uusia toimialoja. Kaupallinen edustusto ilmaisi valmiutensa auttaa tarvittaessa
Suomen teollisuuden Itätoimiston osakkaita kehittämään vuoropuhelua Venäjän viranomaisten kanssa. Osapuolet sopivat pitävänsä seuraavaksi laajemman tapaamisen, johon kutsutaan mukaan kiinnostuneita toimijoita.

 

1.06.2020 | Tapaaminen Wcargo-yhtiön kanssa

1.kesäkuuta v.t. Venäjän Kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikov piti videokonferenssin Wcargo-yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Olga Vegeliuksen kanssa. Wcargo tarjoaa kuljetus- ja huolinta- sekä varastointilogistiikan palveluja. Vuodesta 2018 yritys on toiminut Venäjän postin viralllisena yhteistyökumppanina Suomessa. Osapuolet keskustelivat postilähetysten toimituksista koronapandemian aikana. Olga Vegeliuksen mukaan tilanne on johtanut verkkokauppa-alustojen ja marketplacen käytön lisäämiseen sekä postilähetysten määrän kasvuun, mikä näkyy yrityksen myynnin huomattavassa kasvussa. Hän myös totesi, että suomalaisten kumppaneiden kiinnostus Venäjän markkinoita kohtaan kasvaa, ja kuvaili tarjoutuvia yhteistyömahdollisuuksia. Sergei Sinelnikov puolestaan kertoi, että verkkokaupan merkitys venäläisten pk-yritysten tuotteiden markkinoinnissa Suomessa kasvaa. Tapaamisen lopussa sovittiin yhteistyöstä, mm. Wcargolle tullaan etsimään mahdollisia yhteistyökumppaneita Venäjältä.

 

1.06.2020 | Neuvottelut Suomen Ulkoministeriön edustajien kanssa

29.toukokuuta v.t. Venäjän Kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikov piti videoneuvottelun Suomen Ulkoministeriön Itäosaston apulaispäällikkö Sannamaria Vanamon, taloudellisten ulkosuhteiden osaston apulaisosastopäällikkö Leena Gardemeisterin ja Itäosaston Venäjän-yksikön päällikkö Niklas Lindqvistin kanssa. Tapaamisen aikana kiinnitettiin erityistä huomiota kahdenvälisten talous- ja kauppasuhteiden tilaan talouskriisin ja pandemian oloissa sekä keskusteltiin Venäjän ja Suomen hallitustenvälisen talouskomission ja sen yhteistyöryhmien toiminnasta. Neuvottelun päätteeksi osapuolet sopivat jatkavansa vuoropuhelua molemmin puolin kiinnostavista kysymyksistä.

 

28.05.2020 | Sergei Sinelnikovin artikkeli Baltic Rim Economies - julkaisussa

29.toukokuuta ilmestyi Turun yliopiston kansainvälinen Baltic Rim Economies – julkaisun numero, jossa julkaistiin Venäjän v.t. Kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikovin artikkeli ”Russia and Finland: Searching for new drivers of growth” (Venäjä ja Suomi: etsimässä uusi kasvukohtia). Artikkelissa käsitellään kahdenvälisten suhteiden ajankohtaisia kysymyksiä kansainvälisen kriisin ja koronapandemian oloissa, kerrotaan venäläisille yrityksille avautuvista mahdollisuuksista osallistua globaaleihin arvoketjuihin ja perustaa teknologiakonsortioita. Linkki artikkelin englanninkieliseen versioon

 

21.05.2020 | Kaupallisen edustuston ja Vologdan alueen yritysten videokonferenssi

21.toukokuuta Venäjän kaupallinen edustusto Suomessa ja Vologdan alueen Talouskehitysosaston Investointi- ja ulkomaankauppayksikkö järjestivät alueen yrtyksille tarkoitetun webinaarin. Tilaisuudessa, johon osallistuivat 20 yritystä sekä alueellisen teollisuus- ja kauppakamarin edustajat, käsiteltiin venäläisten tuotteiden saattamista Suomen markkinoille. V.t. kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikov informoi Suomen talouden vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tuloksista, kertoi Suomen teollisuuden välituotteiden tuontiriippuvuudesta toimialoittain sekä venäläisten yritysten mahdollisuuksista osallistua kansainvälisiiin arvoketjuihin. Vologdan metsäteollisuusyritykset ilmaisevat huomattavaa kinnostusta laajentaa ulkomaankauppaa suomalaiskumppaneiden kanssa ja Kaupallisen edustuston ekspertit kertoivat toimialan nykytilasta ja venäläisen tuonnin kasvattamisen näkymistä, yrityksille annettiin vastaavien tuotteiden tärkeimpien maahantuojien yhteystiedot. Tapaamisessa myös pohdittiin kahdenvälisen yhteistyön kehittämistä jätehuollossa ja suunnittelussa, suomalaisten verkkokauppa-alustojen ja marketplacen käyttöä venäläisten tuotteiden markkinoinnissa. Webinaarin päätteeksi sovittiin, että yritykset lähettävät Kaupalliseen edustustoon konkreettiset kysymyksensä jotta jatkaa työtä ja luoda suhteita mahdollisiin kumpanneihin.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162
Ilmoitukset  Uutisten arkisto  Tilaisuuksien arkisto
Ajankohtaista