russian suomi suomi
Venäjän Federaation kaupallinen edustusto Suomessa
Venäjän Federaation kaupallinen edustusto Suomessa   Yhteystiedot

Osoite:
Tehtaankatu 1 C
00140 Helsinki
Kartta

Puhelin: 09 664528
Faksi: 09 652435

Sähköposti:
rusfintrade@yandex.ru

facebook

Uutiset

26.06.2019 | Venäjän vt. kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikov tapasi Suomen Viljava Oy:n pääjohtaja Pasi Lähdetien

Suomen Viljava Oy on valtion omistama yritys, jolla on valtava infrastruktuuri Suomen markkinoille tuotavan viljan varastointiin ja käsittelyyn sekä transitokuljetukseen. Osapuolet keskustelivat molemmin puolin kinnostavasta maataloustuotteiden tuonnista Suomeen ja transitokuljetuksesta kolmansiin maihin. Neuvotteluihin osallistuivat Suomen puolelta - yhtiön Venäjän myynti- ja markkinointipäällikkö Pasi Järvilehto, Venäjän puolelta – kaupallisen edustuston varaosastopäällikkö Sergei Izotov.

 

20.06.2019 | 18-19.kesäkuuta järjestettiin Yhdistynyt moottorikorporaatio - ja Kaasuturbiinit - venäläisyhtiöiden edustajien vierailu Suomeen

 Vierailun aikana venäläinen delegaatio, jossa oli mukana Venäjän v.t. kaupallinen edustaja Suomessa Sergei Sinelnikov, kävi Vaasassa ja piti neuvottelut Wärtsilä Finland Oy:n aluejohtaja Johan Hanstenin kanssa. Tapaamisessa tarkasteltiin venäläis- ja suomalaisyritysten kauppa- ja investointisuhteiden nykypäivätilannetta ja kehitysnäkymiä moottorialalla sekä ilmaistiin molemminpuolista kiinnostusta tehostaa yhteistyötä. Erityistä huomiota kiinnitettiin Venäjän kaasuturbiini- ja kaasumäntämoottoreiden markkinoihin sekä niiden toimintaan perustuviin voimalaitoksiin. Osapuolet totesivat tämän markkinasegmentin muodostaman energian myönteisen kehitystrendin. Delegaatio vieraili Wärtsilä Oy:n energialaitosten ja laivamoottorien kokoonpano- ja koeajoyksikössä. Tuotannossa vaihdettiin mielipiteitä moottorien perus- ja lisäkomponenttien kokoonpanosta. Osapuolet kertoivat ratkaisuista, jotka tähtäävät energia- ja laivanrakennushankkeiden kehittämiseen ja koneenrakennusyritysten teolliseen yhteistyöhön sekä tukivat yhteisten moottorialan hankkeiden toteuttamisen.

 

20.06.2019 | Pietarin kansainvälisen talousfoorumin 2019 tulokset ja venäläis-suomalaiset taloussuhteet

 Pietarin kansainvälisessä talousfoorumissa Suomen valtuuskuntaa johti Työ- ja ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson. Siihen kuuluivat myös Suomen suurlähettiläs Venäjällä Mikko Hautala, East Office of Finnish Industries Oy:n neuvonantaja Esko Aho, Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen, East Office of Finnish Industries Oy:n johtaja Ilkka Salonen, Sitran hiilineutraalitalouden teeman johtaja Mari Pantsar, sekä suomalaisyritysten edustajia kuten Fortum, YIT, SRV, Tikkurula, Outukumpu, Nokia Solutions and Networks, SetCheanTech.

 

12.06.2019 | 12.kesäkuuta Venäjän kaupallisessa edustustossa Venäjän päivän yhteydessä pidettiin seminaari Venäläis-suomalaiset taloussuhteet: nykytila ja tulevaisuuden näkymät

 Semiaariin osallistui yli 50 Venäjän ja Suomen liikepiirien, valtion viranomaisten, tutkimus- ja tiedepiirien edustajaa sekä kahdenvälisten taloussuhteiden veteraaneja. Osallistujia tervehti v.t. kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikov. Paneelikeskusteluun osallistuivat Petroskoin yliopiston Pohjois-Euroopan tutkimusinstituutin tieteellinen johtaja Valeri Šljamin, Petroskoin yliopiston rehtori Anatoli Voronin, Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen, Suomen teollisuuden Itätoimiston hallituksen puheenjohtaja Ilkka Salonen ja EOS Russia-yrityksen hallituksen puheenjohtaja Seppo Remes. Osallistujat vaihtoivat mielipiteitä kahdenvälisten taloussuhteiden ajankohtaisista asioista, käynnissä olevista ja lupaavista tulevaisuuden hankkeista. Seminaarin puitteissa pidettiin Valeri Šljaminin ”Talousdiplomaatin muistelmia”-kirjan esittely.

 

12.06.2019 | 11-12.kesäkuuta Vierumäellä Suomessa pidettiin kestävän metsätalouden työryhmän kokous

 11-12.kesäkuuta Vierumäellä pidettiin Venäjän ja Suomen hallitusten välisen talouskomission yhteydessä toimivan kestävän metsätalouden työryhmän kokous. Sen puheenjohtajina toimivat Suomen maa- ja mestätalousministeriön osastopäällikkö Juha S. Niemelä ja Venäjän federaalisen metsätalousviraston varajohtaja Mihail Klinov. Kokouksessa käsiteltiin Suomen metsäsektorin kehitykseen liittyviä ajakohtaisia asioita, Venäjän metsäsektorin kehitystä koskevia strateegisia suuntauksia ja oikeudellisia ratkaisuja, biotalouden kehitystä, alan rajayhteistyötä, taimitaloutta ja metsänkasvatusta. 12.kesäkuuta delegaation tutustui Päijät-Hämeen metsähallinnon Taimo Tapio tarhan toimintaan sekä Lahti Energia – yhtiöön. Venäjän puolelta tapahtumiin osallistuivat Venäjän v.t. kaupallinen edustaja Suomessa Sergei Sinelnikov. Karjalan tasavallan luonnovara- ja ympäristöministeri Aleksei Schepin, Federaalisen metsätalousviraston tiede- ja kansainvälisen yhteistyön osastonpäällikkö Vladimir Dmitrijev, Rosleszaschita (Metsänsuojelu) valtionyhtiön v.t. johtaja Pavel Popov, Venäjän kaupallisen edustuston talousosaston päällikkö Natalia Kuznetsova ja ekspertti Daria Vorobeva, Roslesinforg-valtionyhtiön osaston varapäällikkö Maria Sokolenko, Roslehoz-metsätalousviraston tiede- ja kansainvälisen yhteistyön osaston asiantutija Maria Kucherkova.

 

6.06.2019 | 5.kesäkuuta Pietarin kansainvälisen talousfoorumin puitteissa pidettiin Pk-yrittäjyyden työryhmän kokous

 5.kesäkuuta Pietarissa kansainvälisen talousfoorumin yhteydessä pidettiin Venäjän ja Suomen hallitusten välisen talouskomission alaisen pk-yrittäjyyden työryhmän kokous, jonka puheenjohtajina toimivat Venäjän takouskehitysministeriön Investointipolitiikka- ja yrittäjyysosaston varajohtaja Kirill Sergashov ja Suomen Elinkeinoelämän keskusliiton Yrittäjävaltuuskunnan jäsen, Joutsen-yhtiön hallituksen puheenjohtaja Eero Kotkasaari. Kokouksen asialistalla olivat maiden pk-yritysten tukimuodot, mm. Venäjän alueiden tarjoamat mahdollisuudet ja yhteistyöalueet, Suomen teollisuuden itätoimiston ja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin järjestämät tapahtumat Suomessa, joihin voisivat osallistua venäläisyritykset, pk-yritysten rajat ylittävän toiminnan tuki, yritysten ulkomaankaupan yleisimmät vaikeudet. Kokoukseen osallistuivat Venäjän kaupallisen edustuston talousosaston päällikkö Natalia Kuznetsova ja ekspertti Konstantin Zagainov.

 

4.06.2019 | Seminaari Suomalais-Venäläisessä kauppakamarissa

 3.kesäkuuta kauppakamarissa pidettiin seminaari, johon osallistuivat Venäjän federaation Tullilaitoksen ja Kauppa- ja teollisuusministeriön edustajat. Seminaarissa käsiteltiin sähköistä tullausta, tullimaksujen suoritustapoja, mm. ulkomaankaupan toimijoiden yhteistili, tavaroiden digitaalimerkinnän käyttöönottoa Venäjällä ja Euro-Aasian talousunionissa. Venäjän kauppa- ja teollisuusministeriön puolesta seminaariin saapui tavaroiden digitaalimerkinnän kehiittämisosaston päällikkö Oleg Tuhvatullin. Venäjän v.t. kaupallinen edustaja Suomessa Sergei Sinelnikov piti tervehdyssanat.

 

4.06.2019 | Kiertotalousfoorumi

 3-4.kesäkuuta Helsingissä pidettiin Kansainvälinen kiertotalousfoorumi WCEF 2019, jonka järjestäjänä oli Innovaatiorahasto Sitra. Tapahtuma toi yhteen valtion viranomaisia, eksperttejä ja yrittäjiä ympäri maailmaa, mm. YK:n, Maailmanpankin, EU-komission, Euroopan investointipankin, Japanin ja Alankomaiden hallitusten edustajia. Foorumin tavoitteena oli nostaa esille tarvetta siirtyä lineaarisesta talousmallista kiertotalouteen joka edelyttää resurssien järkevää kulutusta, uusiutuvien energiamuotojen käyttöä, materiaalien kierrätystä ja uusiokäyttöä. Alakohtaisilla osioilla esitettiin eri valtioiden kokemusta kansallisstrategioiden ja tiekarttojen suunnittelussa ja toteuttamisessa, alan sääntelyn tilaa, kaupunki-infrastruktuurin ratkaisuja, suomalaisten ja kansanivälisten yritysten huipputeknologioita. Foorumin tapahtumiin osallistuivat Venäjän kaupallisen edustuston asiantuntijat.

 

3.06.2019 | Tatarstanin tasavallan presidentti Rustam Minnihanovin vierailu

 2-3.kesäkuuta Tatarstanin presidentti Rustam Minnihanov oli työvierailulla Helsingissä. Hän osallistui Kansainvälisen kiertotalousfoorumin avajaistilaisuuteen, tapasi Suomen työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilän ja ympäristöministeri Kimmo Tilikaisen kanssa. Neuvotteluihin osallistuivat Venäjän Suurlähettiläs Suomessa Pavel Kuznetsov ja Venäjän v.t. kaupallinen edustaja Suomessa Sergei Sinelnikov. Kiertotalousfoorumin aikana allekirjoitettiin muistio yhteisymmärryksestä Tatarstanin ympäristö- ja luonnonvaraministeriön ja suomalaisen UROS-yrityksen välillä. Vierailuohjelman puitteissa valtuuskunta tutustui myös Helsingin lastensairaalaan ja Suomen kansallismuseoon.

 

31.05.2019 | 28-29.toukokuuta Helsingissä pidettiin Venäjän ja Suomen välisen talouskomission standardisoinnin ja vastavuuden vahvistamisen työryhmän kokous

 Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriön varaosastonjohtaja David Gogotishvilin ja Suomen ulkoministeriön osaston apulaispäällikkö Ilkka Saarisen johdolla käydyissä neuvotteluissa käsiteltiin molemmalle osapuolelle tärkeitä yhteistyön asioita. Pääaiheina olivat kemianteollisuuden tuotteiden viennin tekninen sääntely, nastarenkaiden testit tiepinnan kulumisen osalta, eräiden tavaralajien pakollinen merkintä ja muut maiden ulkomaankaupan tekniseen sääntelyyn liittyvät asiat. Kokuksen aikana venäläisellä delegaatiolla oli mahdollisuus vierailla Suomen Ilmatieteenlaitoksen ja Ympäristöinstituutin laboratoriossa, jotka suorittavat metrologian ja mittauksen tutkimustyötä. Järjestettiin käynti maailman suurimman ilmatieteen mittalaitteiden valmistajan Vaisalan tuotannossa. Työn yhteevetona allekirjoitettiin kokouksen pöytäkirja. Kokoukseen osallistuivat Venäjän kaupallisen edustuston asiantuntijat.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156
Ilmoitukset  Uutisten arkisto  Tilaisuuksien arkisto
Ajankohtaista