russian suomi suomi
Venäjän Federaation kaupallinen edustusto Suomessa
Venäjän Federaation kaupallinen edustusto Suomessa   Yhteystiedot

Osoite:
Tehtaankatu 1 C
00140 Helsinki
Kartta

Puhelin: 09 664528
Faksi: 09 652435

Sähköposti:
rusfintrade@yandex.ru

facebook

Uutiset

1.10.2019 | V.t. Venäjän kaupallinen edustaja Suomessa Sergei Sinelnikov vastaanotti Orenburgin alueen valtuuskunnan

30.syyskuuta kaupallisen edustuston asiantuntijat Sergei Sinelnikovin johdolla tapasivat Orenburgin alueen teollisuusyritysten edustajia. ZBO Drill Industies, Micromesh Technologies ja Samara Ley yritykset aloittivat bisnesvierailunsa Suomessa. Tapaamisessa pohdittiin venäläisyritysten tuoteviennin laajentamista EU-maiden markkinoilla. Erityistä huomiota kiinnitettiin yritysten valmiuteen tulla Suomen markkinoille, mm. käsiteltiin sertifiointia ja immateriaalioikeuksien suojaamista. Sergei Sinelnikov ilmaisi varmuutta siitä, että yritysten neuvottelut suomalaisten partnereiden kanssa vierailun aikana edesauttavat maiden teollisten yritysten rakentavaa yhteistyötä sekä johtavat liikesopimuksiin. Orenburgin aluejohdon tuella järjestetty bisnesvierailu päättyy 4.lokakuuta 2019.

 

30.09.2019 | Venäjän kaupallisessa edustustossa Suomessa pantiin alulle kansainvälinen hanke, joka edistää venäläisille ja ulkomaisille yrityksille tarkoitettuja sertifiointipalveluita sekä innovaatioiden suojaamista

24.syyskuuta Venäjän kaupallisessa edustustossa allekirjoitettiin sopimus kansainvälisestä hankkeesta, jonka puitteissa tullaan kehittämään sertifiointi- ja IPR-palveluja venäläisille ja suomalaisille yrityksille. Sopimuspuolina ovat venäläinen Russian register - sertifiointiyhdistys (https://rusregister.ru/) ja suomalainen IPR- ja lakipalveluyritys Kolster (https://kolster.fi/en). Russian register – yhdistyksen johtajan Arkadi Vladimirtsevin mukaan hankkeen tavoite on tarjota yrityksille monipuolisia palveluja sertifioinnissa, immateriaalioikeuksien suojaamisessa ja muissa lakiasioissa. ”Olemme valmiita yhteistyöhön innovatiivisten vientiyritysten, liiketoiminnan tukijärjestelmän, Venäjän vientikeskuksen alueyksikköjen, tekno- ja teollisuuspuistojen kanssa”, - Arkadi Vladimirtsev kertoi. Kolsterin toimitusjohtaja Timo Helosuo pitää kumppanuutta kansainvälisen liikeyhteistyön innovatiivisena muotona. ”Mielestäni sertifiointi-, IPR- ja lakipalvelujen yhdistäminen auttaisi yrityksiä tuomaan keksintöjään ja innovaatioteknologiaan kansainvälisille markkinoille nopeammin ja tehokkaammin, ei ainoastaan Eurooppaan vaan myös Kiinan kasvaville markkinoille. Kansainvälisen yhteistoiminnan merkitystä korosti myös v.t. Venäjän kaupallinen edustaja Suomessa Sergei Sinelnikov. ”Venäjän ja Suomen yritysten välisellä yhteistyöllä on tärkeä rooli Venäjän vientistrategian toteuttamisessa. Yritämme vastata venäläis- ja suomalasiyritysten tarpeisiin sekä luoda ympäristöä sujuvalle kumppanuudelle. Tietoa hankkeen palveluista on saatavilla Russian register – yhdistyksen sekä Kolster-patenttiyrityksen toimistoissa. Lokakuusta 2019 lähtien tietoa hanketoiminnasta löytyy yhtiöiden sivustoilta.

 

24.09.2019 | Business trip to Cherepovets, 30-31.10.2019

 Dear colleagues, We invite you to take part in the reverse business mission of entrepreneurs from Finland to the Vologda region on October 30-31, 2019. The event is organized by the Department of economic development of the Vologda region, ANO "My business", ANO "Agency for Urban Development" (Cherepovets, Vologda region). Participation is open to enterprises in the sectors: forestry industry (buyers), woodworking, building materials (plywood, wood products), buyers (packaging, conveyor equipment), and production companies.
In the program visit of the enterprises of Cherepovets (on October 30): mechanical engineering, wood processing, a negotiation platform with businessmen of Cherepovets (the list of interested is attached); visit to Vologda (October 31), participation in the IV International cooperation Council (the draft program is attached), negotiation platform with entrepreneurs of Vologda. This event will be attended by business representatives from France, Germany, Finland, and Norway.
Transportation and accommodation costs are borne by the host party (5 companies, 1 representative).
If you are interested in participating in a business mission, please send an e - mail to the "Agency for Urban Development" sn@agr-city.ru or contact the Trade representation of Russia in Finland.

 

20.09.2019 | Komi tasavallan delegaation vierailu

 Helsingin työvierailunsa aikana Komin tasavallan Päämiehen Sergei Gaplikovin johtama valtuuskunta piti työtapaamiset Suomen Metsäteollisuus Ry:n ja suomalaisyritysten kanssa. Neuvotteluissa pohdittiin suomalaisten toimijoiden osallistumista yhteishankkeisiin. Yksi niistä on uuden sukupolven sellutehtaan rakentaminen Komin tasavaltaan. 18.syyskuuta delegaatio kävi Metsä Group Oy:n Äänekosken biotehtaalla. Tehdas otettiin käyttöön vuonna 2017, sen tuotantokapasiteetti on 1,3 mln. t sellua ja 250 tuh. t kartonkia vuodessa. Tämä on suurin investointihanke Suomen metsäsektorin historiassa arvoltaan 1,2 mlrd. euroa. 19.syyskuuta järjestettiin neuvottelut valtion rahoituslaitos Finnveran ja Valmet Oy.n kanssa. Valmet on johtava laitesuunnittelija ja -valmistaja sellu- ja paperiteollisuuden ja energiatuotannon tarpeisiin. Tapaamisessa SWECO Oy:n kanssa käsiteltiin rakennesuunnittelu, ja ympäristösuunnittelupalveluja. ”Yhdessä Venäjän metsäteollisuus- ja puunvientiyhdistyksen kanssa pohdimme Komin tasavallassa sellu- ja paperitehtaan rakentamista, joka vastaisi luontovarojen säästäväisen käytön ja ympäristösuojelun vaatimuksia. Tämän kokoisen hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan investointeja, teknologiaa ja osaamista. Suomesta sitä kaikkea löytyy, suomalaiset ovat alan edelläkävijöitä koko maailmassa. Toivoisimme tietenkin, että he tulisivat mukaan tähän hankkeeseen yhteistyökumppaneiksi. Tapaamisten aikana Suomen osapuoli ilmaisi kiinnostuksensa ja sovimme jatkavamme neuvotteluja”, - Komin tasavallan Päämies kertoi: Komin tasavallan sivuston mukaan käytyjen neuvottelujen tuloksena Investointi-, teollisuus ja liikenneministeri Aleksandr Remiga sai tehtäväksi Sergei Gaplikovilta perustaa työryhmän, joka tulee työstämään sellutehtaan rakennushankkeeseen liittyviä asioita. Työryhmän muodostavat asiantuntijat ja ekspertit Komin tasavallasta ja Moskovasta sekä ulkomaiset konsultit. Delegaation vierailun ohjelman valmistivat Venäjän kaupallinen edustusto Suomessa ja Suomen teollisuuden Itätoimisto.

 

19.09.2019 | Venäjän alueiden johdon vierailu Suomeen: tutustuminen jätehuoltosektorin teknologisiin ratkaisuihin

 16-17.syyskuuta 2019 Suomessa vieraili edustajia Venäjän 12 alueelta Työ- ja elinkeinoministeriön kutsumana. Vierailun pääaiheena oli yhteistyön laajentaminen jätehuoltosektorilla. Osallistujille esitettiin suomalaista osaamista seuraavilla aloilla: jätteiden käsittely, uusiutuva energia, ympäristöasiat, kiertotalous. Heille järjestetttin tutustumiskäynnit Fortumille, Viikinmäen vedenpuhdistamoon, Marimaticille ja Lassila & Tikanojalle. Suomalaisyritysten johtajat kertoivat älykkäiden ratkaisujen tuloksista kiinteiden yhdyskuntajätteiden, teollisuus- ja vaarallisten jätteiden lajittelussa ja kierrätyksessä, suomalaisesta ympäristölainsäädännöstä sekä toimintakokemuksestaan Venäjällä, esittivät korkeateknologista tuotantoa. Ohjelman puitteissa delegaatio tapasi Venäjän Suurlähettiläs Pavel Kuznetsovin, Suomen Työ-ja elinkeinoministeri Katri Kulmunin, Ympäristoministeriön ja Ulkoministeriön edustajia. 17.syyskuuta Team Finland-verkoston tloissa pidettiin venäläis-suomalainen teknologiaseminaari, jossa tervehdyspuheen piti kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

 

9.09.2019 | V.t. Venäjän kaupallisen edustajan vierailu Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen

 04.-06.09.2019 Sergei Sinelnikov vieraili Pohjois-Karjalan ja Kainuun alueilla. Joensuussa pidettiin työtapaamiset kaupunginjohtaja Kari Karjalaisen ja strategiajohtaja Janna Puumalaisen sekä Business Joensuun toimitusjohtaja Harri Palviaisen kanssa. Neuvotteluissa pohdittiin yhteistyön laajentamista Joensuun kaupungin sekä Venäjän alueiden ja yritysten välillä, käsiteltiin käynnissä olevia hankkeita. Delegaatio tapasi myös Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, LUKE:n ja Euroopan metsäinstituutin edustajia, neuvottelussa keskusteltiin Venäjän ja Suomen välisestä yhteistoiminnasta metsätaloudessa ja metsäteollisuudessa. Valtuuskunta tutustui Suomen puurakentamisen merkkikohteeseen 14-kerroksiseen Lighthouse – opiskeilija-asuntolaan. 5.syysykuuta delegaatio kävi Mantsinen Group Ltd Oy:n tehtaalla, joka valmistaa nostolaitteita ja materiaalinkäsittelykoneita metsä- ja metalliteollisuuden sekä satamien ja rahtiterminaalien tarpeisiin. Kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikov piti neuvottelut metsäkoneiden johtavan valmistajan John Deere Forestry Oy:n johdon kanssa ja tutustui Joensuussa toimivaan tehtaaseen. Samana päivänä Kolin kansallispuiston johtaja Matti Hovi kertoi delegaatiolle valtion metsien hallinoinnista. Päivän päätteeksi v.t. kaupallinen edustaja tapasi Kainuun liiton, Kajaanin kaupungin ja Kainuun yrittäjät Ry:n johdon kanssa. 6.syyskuuta tutustumisen kohteina olivat Kainuun merkittävimmät yritykset: Valmet Automation ja Škoda Transtech, tapaamisissa käsiteltiin alihankintayhteistyötä venäläisyritysten kanssa, vuorovaikutusta tutkimus- ja kehitystyössä, toimitusten lisäämistä kotimarkkinoille. Sen jälkeen pidettiin työlounas, johon osallistuivat Kajaanin kaupungin edustajat, Kainuun ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston rehtorit. Neuvoteltiin Venäjän ja Suomen välisestä yhteistyöstä huipputeknologian ja koulutuksen aloilla. Kaupallisen edustuston delegaatio tutustui ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston avainhankkeisiin, joita toteutetaan mm. raja-alueyhteistyöohjelmien tuella.

 

30.08.2019 | 28.08.2019 Savonlinnassa käynnistettiin mm. vanhusten ja vammaisten pelastamiseen tarkoitettujen huipputeknologian langattomien palohälytys-, ilmoitus- ja paikannusjärjestelmien koetuotanto

 Avajaistilaisuuteen osallistuivat Suomen Kehitysyhteistyö-ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari, Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine, kansanedustaja Kim Berg ja Venäjän kaupallinen edustaja Suomessa Sergei Sinelnikov sekä Venäjän Suurlähetystön neuvotteleva virkamies Arkadi Sundejev. Argus Spectrum (ASI Oy Ltd) yritys on kehittänyt ja tuottanut ihmisten pelastamiseen tähtääviä huipputeknologian palohälytysjärjestelmiä jo 25 vuotta. Yrityksen mukaan koko mailmaassa on 150 000 sen järjestelmillä varustettua kohdetta ja noin 7 mln. myytyä radiolaitetta. Argus Spectrumin laitteet suojaavat mm. tunnettuja kohteita, kuten Iso-Brtitannian parlamentti (Big Ben) ja muut julkiset rakennukset. Suomessa on tarkoitus valmistaa langattomia palohälytys-, ilmoitus- ja paikannusjärjestelmiä, joita käytetään mm. vanhusten ja vammaisten pelastamiseen. Täysimittainen tuotano aloitetaan marraskuussa 2019. Elokussa tehtaalla valmistettiin laitteiden koe-erä. Tällä hetkellä tuottaja on suorittamassa tuotannon ja laitteiden sertifiointia maailman palonsuojelustandardien vaatimustenmukaisuudesta. Sertifiointia toteuttaa maailman johtava keskus LPCB/BRE Global LTD. Tässä vaiheessa tuotteiden perustyypeistä on testattu 80%. ”Meidän mielestä Argus Spectrumin case on yksi parhaimmista esimerkeistä siitä, kuinka venäläiset huipputeknologian yritykset voivat päästä EU:n markkinoille”, - Venäjän kaupallisen edustuston johtaja Sergei Sinelnikov kertoi. ”Nykyolosuhteissa lupaavin liiketoimintamalli edellyttää sen, että tuotannon lokalisointi erittäin kilpailluilla paikallismarkkinoilla avaa mahdollisuuksia viennille kolmansiin maihin.” Uuden korkeateknologian tuotannon käynnistäminen Savonlinnassa on hyvä esimerkki kahden maan yhteistyöstä: Suomelle se tietää huomattavia teollisuusinvestointeja ja Venäjälle viennin lisäämistä ja vientituotteiden määrän kasvua 50 mln. euron edestä.

 

30.08.2019 | 28.elokuuta 2019 Helsingissä pidettiin Yuriy Kuchiev tankkerin nimeämistilaisuus

 Laiva rakennettiin Helsinki Arctech Shipyard telakalla. Se on tarkoitettu maakaasuesiintymistä tulevan kaasukondensaatin kuljetuksiin. Jääluokan alusta tullaan käyttämään Venäjän energiahankkeissa arktisilla alueilla. Tilaisuuteen osallistuivat Venäjän kaupallisen edustuston asiantunijat.

 

29.08.2019 | Jakutian tasavallan yritysten vierailu Suomeen

 Jakutian (Sahan tasavallan) finanssilaitosten ja metsäteollisuuden yritysten valtuuskunta kävi Suomessa 26.-28.08-2919. Matkan päätavoitteena oli tutustua suomalaiseen osaamiseen ystävällisen kaupunkiympäristön rakentamisessa, mm. Smart City – hankkeeseen ja puukerrostaloejn rakentamiseen pohjoisissa olosuhteissa. 26.08.2019 Venäjän kaupallisessa edustustossa pidettyihin neuvotteluihin osallistuivat Raahen kaupungin edustaja Edvard Musijenko ja Helsinki Business Hubin asiantuntija Maria Hartikainen. Neuvotteluissa käsiteltiin kaupunkisuunnittelua ja innovatiivisen pienyrittäjyyden tukimuotoja. Samana päivänä yhteistyössä Puuinfon, Stora Enson, YIT:n, Reposen ja Honkarakenne Oyj:n kanssa järjestettiin pyöreän pöydän keskustelu, jossa käsiteltiin puun käyttöä asunto- ja julkisten kohteiden rakentamisessa. Valtuuskunta kävi Oodi-kirjastossa ja tutustui uudenlaisten kapunkiympäristöjen kokemukseen. 27.08.2019 Jakutian edustajille järjestettiin vierailut Koskisen vanerituotantoon Järvelään sekä Reposen rakennustyömaalle Tapiolaan, jossa valmistuu 4-kerroksinen puutalo. Vierailun valmisti ja toteutti Venäjän kaupallinen edustusto Suomessa.

 

29.08.2019 | Käynti Ponsse Oy:n tehtaalla

 29.08.2019 V.t. Venäjän kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikov ja Jakutian metsäsektorin yritysten edustajat vierailivat johtavan metsäkonevalmistajan Ponsse Oy:n tuotannossa ja huoltokeskuksessa Vieremällä. Vierailun aikana käytiin neuvottelut hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgrenin ja toimitusjohtaja Juha Nummelan kanssa. Osapuolet vaihtoivat mielipiteitä Venäjän ja Suomen mestäteollisuuden nykytilasta ja kehityssuunnista, isojen sellu- ja biokemialisten tehtaiden rakennushankkeista, metsätenkniikan kasvavasta kysynnästä. Suomen osapuoli totesi, että vuodesta 2016 alkaen Venäjä on ollut yhtiön suurin markkina ja Ponsse aktiivisesti investoi koulutus- ja huoltokeskuksiin paikan päällä. Jakutian yrittäjät arvostivat korkealle käytössä olevien metsäkoneiden laatua ja tiedottivat yhtiön johtoa ensivuoden suunnitelmistaan hankkia lisää Ponssen harvestereita. Neuvotteluihin osallistuivat talousosaston päällikkö Sergei Izotov ja ekspertti Daria Vorobeva.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157
Ilmoitukset

International Customs Forum

International Council for Cooperation – 2019

5TH ANNIVERSARY CLUSTER MECHANICAL ENGINEERING FORUM 2019

RETAIL DAYS. NEVA

Russian Energy Week 2019

INTERNATIONAL FASHION FORUM

100+ Forum Russia

The presentation of Veliky Novgorod region

BIOTEHMED-foorumiin 16.-17.syyskuuta 2019 Gelendžikissä Venäjällä

Eastern economic forum 4–6 September 2019

KOVROVO DOOR FACTORY

Intek

INNOPROM INTERNATIONAL INDUSTRIAL TRADE FAIR July 8-11, 2019 Ekaterinburg, Russia

Russian Energy Week

Russian-Finnish days of cross-border cooperation

St. Petersburg International Economic Forum, 6–8 June

THE 6th COMPLEX OF BIOTECH & BIOPHARMA EVENTS October 22 - 25, 2019

onference «Focus to Russia» at BAUMA 2019, 9t of April, Munich

From the 3th till the 8th of June 2019 will be held the Russian Retail Week

VI International Conference "Fishing in the Arctic: Challenges, International Practices, Prospects"

Made in Ural

Green lamp LLC

Lesnoy Dozor

PRIMORSKY TERRITORY a land of opportunities

BATIMAT RUSSIA 2019, March 12-15, 2019

I Russian-Finnish business Forum «Arctic shipbuilding and maritime traffic. Digital support»

19 – 21 of March, 2019  INTERNATIONAL TRADE SHOW AND CONFERENCE ON DIGITIZATION & ICT

The 19’th International forum Ecology of Big City, 20–22 of March 2019, Saint Petersburg, Russia

Plant "STEKLONiT" is one of the leaders in the production of geosynthetic materials in our country.

ROMANA company, Recreation and Sports Equipment Plant

Russian Special Economic Zones

More...  Uutisten arkisto  Tilaisuuksien arkisto
Ajankohtaista