russian suomi suomi
Venäjän Federaation kaupallinen edustusto Suomessa
Venäjän Federaation kaupallinen edustusto Suomessa   Yhteystiedot

Osoite:
Tehtaankatu 1 C
00140 Helsinki
Kartta

Puhelin: 09 664528
Faksi: 09 652435

Sähköposti:
rusfintrade@yandex.ru

facebook

Uutiset

13.02.2019 | 6-8.helmikuuta 2019 Venäjän teollisuus- ja kauppakamarin delegatio presidentti Sergei Katyrinin johdolla kävi Suomessa työvierailulla

Valtuuskunnassa olivat mukana kauppakamarin ulkosuhteiden ja liikeneuvostoasioiden osaston varajohtaja Tatiana Legchilina, Tatarstanin Tasavallan teollisuus- ja kuappakamarin hallituksen puheenjohtaja Shamil Agejev, Moskovan alueen kauppakamarin varapresidentti - toimitusjohtaja Valeria Gulimova. Vierailun puitteissa delegaatio tapasi Venäjän Suurlähettilään Suomessa Pavel Kuznetsovin, Suomen keskuskauppakamarin, East Office of Finnish Industries Oy:n, Elinkeinoelämän Keskusliiton ja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin johtoa sekä Venäjän markkinoilla toimivien yritysten edustajia. Neuvotteluissa Suomen Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen kanssa käsiteltiin kahden kauppakamarin välistä yhteistyötä v.1993 allekirjoitetun sopimuksen puitteissa sekä pk-yritysten vuorovaikutuksen näkymiä, mm. alueellisella tasolla. Keskustelu Suomen ja Venäjän välisestä liikeyhteistyöstä jatkettiin tapaamisissa Venäjän energia-alan suurimman investoijan ja yrityspartnerin Fortumin varapresidentti Arto Rätyn, Finnairin toimitusjohtaja Topi Mannerin, Arktech Helsinki Shipyard – telakan toimitusjohtaja Jevgeni Holodovin kanssa. Venäjän teollisuus- ja kauppakamarin johtajan ja Suomen ulkoministeriön valtiosihteeri Matti Anttosen tapaamisessa todettiin, että Venäjän ja Suomen välillä ylläpidetään korkeimman ja korkean tason poliittista vuoropuhelua, ministeriöiden johdon ja parlamenttien vuorovaikutusta. Vv. 2014-2016 havaittu kahdenvälisen kaupan lasku ylitettiin v.2017. V.2018 kauppavaihto kasvoi huomattavasti ja sen arvo oli yli 14 mrd. dollaria. Vierailun ohjelman järjestelyihin osallistui Venäjän kaupallinen edustusto Suomessa.

 

6.02.2019 | 5-6.helmikuuta v.t. Venäjän kaupallinen edustaja Suomessa Sergei Sinelnikov ja edustuston asiantuntijat osallistuivat Nordic Nuclear Forum - tapahtumaan

Foorumi on suurin kansainvälinen tapahtuma, jossa käsitellään, esitellään sekä etsitään uusia teknologioita ja ratkaisuja ydinenergia-alalla. Tämän vuoden foorumissa keskusteluaiheina olivat ydinvoiman tulevaisuus, ydinturvallisuus, uudet teknologiat sekä ydinjätehuollon tehokkuus ja ydinkohteiden poisotto käytöstä. Tapahtuman avainpuhujiksi tulivat Kirill Komarov, valtion korporaatio Rosatomin ensimmäinen varapääjohtaja – kansainvälisen liiketoiminnan ja kehitysosaston johtaja sekä Andrei Rozhdestvin, Rosatomin alueellinen varapresidentti. Foorumin ohjelmaan kuului myös messutapahtumia, joihin osallistuivat maailman ydinenergia-alan johtavat yritykset: Rosatom, Titan-2 - konserni, Fortum, General Electric Power, Rolls-Royce, Fennovoima, Uniper, Posiva, TVO ja muut. Foorumin puitteissa Sergei Sinelnikov tapasi eräiden osallistujayhtiöiden johtajia. Tapaamisissa käsiteltiin Venäjän kanssa toteutettavien yhteistyöhankkeiden nykytilaa. Todettiin myös että yhteistyötä on tarpeen lisätä ydinvoima-alan ja siihen liittyvien talouden alojen kehittämiseksi.

 

30.01.2019 | 30.tammikuuta järjestettiin v.t. Venäjän kaupallisen edustajan Sergei Sinelnikovin työvierailu Mikkeliin

Ohjelmassa oli vierailuja oppilaitoksissa, tapaamisia alueen viranomaisten ja liikepiirien kanssa sekä tutustuminen alueen yrityksiin. Kaakkois-Suomen XAMK ammattikorkeakoulun vararehtori Kalevi Niemi ja toimialajohtajat esittivät yhteistyöhankkeita Venäjän kanssa koulutusalalla ENI CBC Kaakkois-Suomi – Venäjä - ohjelman puitteissa sekä Pienyrityskeskuksen yhteydessä. Etelä-Savon ammattiopistossa esitettiin oppilaitoksen ja liike-elämän välistä vuorovakiutusta heknilöstön kouluttamisessa yritysten tarpeiden mukaan. Itä-Suomen aluehallintovirastossa neuvotteluihin osallistuivat ylijohtaja Sirkka Jakkonen, Etelä-Savon maakuntaliiton ja Mikkelin kehitysyhtiön edustajat, Etelä-savon kauppakamarin johtaja Teppo Leinonen sekä Venäjällä toimivat tai Venäjän markkinoille pyrkivät yritykset: Savcor Oy, Plastep Oy, Steamrator Oy, Societal Security Solutions Oy. Tapaamisessa keskusteltiin Venäjän kaupallisen edustuston toiminnan tärkeimmistä suunnista ja välineistä sekä Venäjän ja Suomen välisen kauppa- ka talousyhteistyön prioriteettialueista, kuten kiertotalous, IT-teknologia, arktinen laivanrakennus ja merenkulku. Vierialun päätteeksi Sergei Sinelnikov kävi UPM Plywood Pelloksen vaneritehtaalla. Tapaamisiin osallistuivat myös edustuston talosuosaston päällikkö Natalia Kuznetsova ja asiantuntija Natalia Drobaha.

 

28.01.2019 | 28.tammikuuta pidettiin v.t.Venäjän kaupallisen edustajan Sergei Sinelnikovin Indufor Oy:n johtaja Jarno Seppälän (metsäteollisuus ja biotalous) neuvottelut

Tapaamisessa päapaino oli seuraavissa asioissa: Venäjän ja Suomen metsäteollisuuden kehitys, yhteistyön lupaavat toimialat, mm. metsänuudistaminen, puurakentamisen edistäminen, teknologian siirto. Keskustelussa mainittiin myös eri Venäjän alueiden metsäteollisuuden tiekarttojen kehittämistä, ne sisältävät alan yritysten modernisointi- ja investointisuunnitelmia. Osapuolet sopivat aktivoivansa yhteistoiminnan venäläisdelegaatioiden vierailujen ja yhteistapahtumien puitteissa. Neuvotteluihin osallistuivat edustuston asiantuntijat Daria Vorobeva ja Natalia Drobaha

 

25.01.2019 | 25.tammikuuta v.t.Venäjän kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikov tapasi Sitran johtaja Mari Pantsarin (hiilineutraali kiertotalous)

Keskustelun keskeisenä aiheena oli rahaston valmistelema kesäkuun Kiertotalousfoorumi. Mari Pantsar kertoi kahden päivän tapahtuman päteemoista: innovaatiotoiminnan edistäminen, lupaavien hankkeiden rahoitus, poliittiset päätökset ja kansallisten tiekarttojen valmistelu kiertotalouden alalla, teknologian käyttöönotto eri teollisualoilla, metsäteollisuuden, rakennusalan ja kaupunkien infrastruktuurin modernisointi, yhteiskunnalliset asiat – kansainvälinen turvallisuus ja koulutus. Suomen osapuolen mukaan foorumiin kutsutaan Venäjän viranomaisia, liikepiirien edustajia ja asiantuntijoita, joilla on mahdollisuus osallistua tapahtumaan sekä puhujina että sen puitteissa järjestettävien messujen näytteilleasentajina. Osapuolet käsittelivät yhteistoimintaa tutkimuspuolella, osallistumista järjestämiinsä tilaisuuksiin ja tiedonvaihtoa merkittävistä tapahtumista ja uutisista. Neuvotteluihin osallistuivat talousosaston päällikkö Natalia Kuznetsova sekö asiantuntijat Daria Vorobeva ja natalia Drobaha

 

22.01.2019 | Krasnojarskin alueen valtuuskunnan vierailu

16.-19.tammikuuta 2019 Suomessa vieraili Krasnojarskin alueen valtuuskunta alueen liikenneministeri Konstantin Dimitrovin johdolla. Delegaatioon kuuluivat alueellisten KrasAvia ja AeroGeo - lentoyhtiöiden johtajat sekä aluehallinnon edustajat. Bisnes-mission tavoitteena oli tutustua pienten lentoasemien toimintaan pohjoisissa olosuhteissa. Vierailun ohjelman puitteissa delegatio tapasi Finavian johdon, Liikenne- ja viestintäministeriön palveluosaston päällikkö Olli-Pekka Rantalan, Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys ja toimivat markkinat - osaston
päällikkö Antti Neimalan. Neuvotteluissa käsiteltiin Suomeen liikennejärjestelmän ja lentokenttäverkoston toimintaa, mm. infrastruktuurin kehittämistä, valtion pienille lentoasemille antamaa tukea, matkustajalentoja Aasiasta Keski-Eurooppaan Suomen kautta sekä arktista laivanrakennusta ja merenkulkua. Vierailun aikana Krasnojarskin alueen valtuuskunta kävi Savonlinnassa, jossa piti neuvottelut kaupunginjohtaja Janne Laineen kanssa ja tutustui Savonlinnan lentoaseman toimintaan, tekniseen varustukseen ja henkilökuntaan. Tapaamisissa korostettiin paikallislentoaseman merkitystä alueen matkailun ja kansainvälisen liiketoiminnan kannalta. Bisnes-mission viimeisenä päivänä valtuuskunta vieraili Helsinki-Malmi lentoasemalla. Johtaja Gun Gustavsson ja muut työntekijät kertoivat Suomen vanhimman lentoaseman historiasta, sen varustuksesta ja nykytoiminnasta sekä tulevaisuuden näkymistä. Bisnes-mission ohjelman valmistivat yhdessä Venäjän suurlähetystö ja Kaupallinen edustusto Suomessa.

 

22.01.2019 | V.t. Venäjän kaupallinen edustaja Suomessa Sergei Sinelnikov piti neuvottelut Arctic Eco Advisors Ltd Oy:n erikoisneuvos Jaakko Henttosen kanssa

Tapaamisessa keskusteltiin Suomen ja Venäjän välisestä yhteistyöstä Pohjoisen ulottuvuuden sekä Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO:n hankkeiden puitteissa. Sergei Sinelnikov kiinnitti huomiota uusiin venäläisiin hankkeisiin joita voitaisiin toteuttaa ympäristösuojelun yhteistyössä. Mm. käsiteltiin projekteja, joiden tavoitteena on lisätä raja-alueiden energiajärjestelmien tehokkuutta Arktikassa ja samalla vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä käyttämällä
biopolttoainetta.

 

21.01.2019 | 15.-18.tammikuuta 2019 Suomessa järjestettiin Jamalin Nenetsien autonomisen piirikunnan delegaation vierailu alueen kuvernööri Dmitri Artjuhovin johdolla

Rovaniemellä pidettiin ryhmän neuvottelut kaupunginjohtaja Esko Lotvosen, maakuntahallinnon edustajien ja maatalousyritysten kanssa, vaihdettiin mielipiteitä liittyen kuntahallintoon, sosiaali- ja koulutusalaan, jätekasittelyyn ja matkailuun. Vierailun aikana allekirjoitettiin sopimus poronahkojen toimituksesta Suomeen Jamalin Nenetsian Pajuta – lihanjalostustehtaan ja Lapin Nahka Oy:n välillä.
Helsingissä delegaatio tapasi Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosuhteeri Petri Peltosen, Suomalais-venäläisen kauppakamarin johdon sekä Jamal LNG hankkeen tarpeisiin jääluokan laivoja suunnittelevan AKER ARCTIC TECHNOLOGY yhtiön johdon. Jamalin nenetsien piirikunnan vierailu järjestettiin Venäjän kaupallisen edustuston avulla.

 

21.01.2019 | V.t. Venäjän kaupallinen edustaja Suomessa Sergei Sinelnikov piti neuvottelut Murmanskin alueen Kovdorin kunnanjohtaja Sergein Somovin kanssa

Keskustelun aikana käsiteltiin Kovdorin alueella kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseen tähtääviä yhteisiä hankkeita, joihin voisivat osallistua suomalaiset sijoittajat. Kiinnitettiin huomiota yhteistoimintaan energia-alalla, kaupungin lämmönhuollon modernisointiin ja lämpölaitosten siirtoon uusiutuvaan energiaan. Mainittiin myös Kovdorin kunnan liikenneongelmat ja eristäynyt sijanti. Uudet vientiväylät Murmanskin alueen ja Suomen raja-alueiden välillä mahdollistaisivat tavaravaihdon kasvun, erityisesti rakennusmateriaalien ja kaivosteollisuuden tuotteiden toimituksissa. Tapaamisessa sovittiin, että Venäjän kaupallinen edustusto Suomessa jatkaa neuvotteluja mainituista asioista Suomen viranomaisten ja kiinnostuneiden tahojen kanssa.

 

21.01.2019 | 21.tammikuuta V.t. Venäjän kaupallinen edustaja Suomessa Sergei Sinelnikov tapasi Suomen Rakennusteollisuus ry:n toimitusjohtaja Aleksi Randellin ja Rakennustuoteteollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Luhangan

Osapuolet kävivät läpi molemman maan rakennusalan vuoden 2018 tuloksia, hallistusten välisen talouskomission puitteissa tehtyä työtä sekä alueyhteistyötä. S.Sinelnikov arvioi korkealle Kaupallisen edustuston ja Rakennusteollisuus ry:n välisen yhteistoiminnan tapaamisten ja tapahtumien järjestämisessä Venäjän alueieden ja yritysten vierailujen puitteissa. Osapuolet ovat määränneet kiinnostavat toimialueet yhteistyön syventämiseksi: teknologian siirto, puurakentamisen kehitys ja kulttuuriperintökohteiden säilyttäminen. Sen lisäksi käsiteltiin mahdollisuutta pitää venäläis-suomalainen pyöreä pöytä BATIMAT-rakennusmessujen aikana Moskovassa 12.-15.maaliskuuta 2019. Tapaamiseen osallistuivat Kaupallisen edustuston talousosaston päällikkö Natalia Kuznetsova ja ekspertti Daria Vorobeva.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152
Ilmoitukset  Uutisten arkisto  Tilaisuuksien arkisto
Ajankohtaista