russian english english suomi suomi
Venäjän Federaation kaupallinen edustusto Suomessa
Venäjän Federaation kaupallinen edustusto Suomessa   Yhteystiedot

Osoite:
Tehtaankatu 1 C
00140 Helsinki
Kartta

Puhelin: 09 664528
Faksi: 09 652435

Sähköposti:
rusfintrade@yandex.ru

facebook

Uutiset

12.10.2018 | 12.syyskuuta pidettiin Uusi kohtaa vanhan-seminaari

Tilaisuuden järjesti Suomen ympäristöministeriö yhdessä Museoviraston kanssa puurakentamisen tukiohjelman puitteissa (http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Ohjelmat_ja_strategiat/Puurakentamisen_toimenpideohjelma/Ymparistoministerion_ja_Museoviraston_Uu(47566). Seminarissa käsiteltiin puuarkkitehtuurin muistomerkkien ja Pohjoismaiden historiallisten puukaupunkien säilyttämiseen liittyviä ongelmia, esitettiin Pohjoismaiden puukaupunkien verkon toimintaa, Suomen ja Norjan kokemusta arkkitehtuuriperinnön säilyttämisessä ja nykykäytössä. Seminaariin osallistuivat talousosaston päällikkö Natalia Kuznetsova ja ekspertti Natalia Drobaha. Arkkitehdit ja puurakennusten restauroijat Pohjoismaista tulevat osallistumaan Pietarissa 4.-5.lokakuuta pidettävään Kansainväliseen konferenssiin, jonka aiheena on kulttuuriperintöön kuuluvien puuarkkitehtuurin kohteiden säilyttäminen (http://kgiop.gov.spb.ru/press-centr/news/38146).

 

7.10.2018 | Kakkois-Suomi Venäjä CBC 20142020 ohjelman seurantakomitean kokous

5-6.syyskuuta Savonlinnassa pidettiin Kakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelman seurantakomitean kuudes kokous. Komitea käsitteli ensimmäiseltä ja toiselta hakukierrokselta rahoitettavaksi valittujen hankkeiden tukisopimusneuvotteluprosessin tilannetta sekä Euroopan komission elokuussa hyväksymiä 10 laajaa infrastruktuurihankketta. Komitea päätti järjestää vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ohjelman viidennen hakukierroksen ja varata sille ohjelman rahoituskehyksestä sidottavaksi 6,8 miljoonaa euroa. Seurantakomitea päätti rahoittaa kolmanteen hakuun toimitetuista hakemuksista 10 hanketta, joiden yhteenlaskettu ohjelman myöntämä tukirahoitus on noin 6,5 miljoonaa euroa.
7.syyskuuta pidettiin Kaupallisen edustuston eksperttien tapaaminen Venäjän Talouskehitysministeriön alueiden välisen ja raja-alueyhteistyön osaston päällikkö Svetlana Bibichkovan kanssa. Tapaamisessa käsiteltiin kokouksen tulokset ja venäläis-suomalaisen raja-alueyhteistyön tulevaisuuden näkymät. Lisää tietoa ohjelman sivustolla https://www.sefrcbc.fi/

 

7.10.2018 | 7.syyskuuta Venäjän kaupallisen edustustuston talousosaston päällikkö Natalia Kuznetsova tapasi Sea Focus yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ulla Keinon

Sea Focus:n johtaja tiedotti Kaupalliselle edustustolle käynnissä olevista hankkeista. Ulla Keinon mukaan nykyään ajankohtaisimpia ovat hankkeet, jotka nostavat yliopistojen ja taloussektorin välisen vuorovaikutuksen tehokkuutta. Esimerkki niistä on Sea Focusin Intelligence Hunt-projekti jonka päätavoittena on yhdistää teollisten yhtiöiden ja yliopistojen voimat konkreettisten yrityscasien työstämiseksi. Ratkaisujen etsinnässä on käytettävä uusia innovatiivisia menetelmiä. 14.marraskuuta 2018 pidetään Intelligence Hunt kilpailun finaali ja palkintojen jako. Venäläisten yliopistojen joukkueet osallistuvat myös kilpailuun. Venäjan osapuoli kertoi tulevasta ”Arktinen laivanrakennus ja merenkulku. Digitalisaatio” – seminaarista, joka pidetään 24.lokakuuta ja kutsui Sea Focus-yhtiön osallistumaan tapahtuman valmisteluun. Seminaarin aikana järjestetään Suomen ja Venäjän merialan viranomaisten, yritysjohtajien ja johtavuen eksperttien keskustelupaneeli. Seminaarin pääaiheina ovat digiteknologian käyttö merialalla, Koillisväylän kehitysnäkymät sekä arktinen laivanrakennus ja ympäristöasiat. Neuvotteluun osallistuivat Sea Focusin toimitusjohtaja Heli Koukkula-Teixeira, Kauapallisen edustuston ekspertit Pjotr Anashkin ja irina Nazarova.

 

6.10.2018 | 6.syyskuuta V.t.Kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikov piti neuvottelut Suomen metsäyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Anders Portinin kanssa

. Portin esitteli yhdistyksen tärkeimmät toiminta-alueet ja hankkeet sekä kansanivälisen yhteistyön. Erityistä huomiota kiinnitettiin niin metsäalan yritysjohtajille ja eksperteille kuin koululaisille tarkoitettuihin koulutushankkeisiin. Osapuolet käsittelivät yhteisen venäläis-suomlaisen koulutustapahtuman järjestämistä sekä sopivat tiedonvaihdosta. Neuvotteluihin osallistuivat talousosaston päällikkö Natalia Kuznetsova sekä ekspertit Natalia Drobaha ja Daria Vorobeva.

 

20.09.2018 | Neuvotelut ker Arctic yhtiön kanssa

20.syyskuuta pidettiin v.t. Venäjän kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikovin neuvottelut ker Arctic vaurastamon toimitusjohtaja Reko-Anti Suojasen kanssa. ker Arctic kuuluu maailman johtaviin arktisen laivanrakennuksen yhtiöihin (www.akerarctic.fi). Tapaamisessa yhtiön edustajat kertoivat liiketoimintansa tuloksista ja kehitysnäkymistä, mm. Venäjän suunnassa. Keskusteltiin myös Suomen ja Venäjän laivanrakennusklustereiden vuorovakuituksesta sanktioiden olosuhteissa. Suomalaiselle osapuolelle ehdotettiin käyttää teollisen yhteistyön välineitä ja sjoittaa Venäjän alueelle laivanrakennuksessa käytettävän laitteiston ja komponenttien (laivarakenteiden, koneiden ja järjestelmien) tuotannon. Vierailun aikana venäläiselle ryhmälle esitettiin ainutlaatuinen koekokonanisuus – jäävesiallas, jossa lupaavia arktisten alusten malleja testataan reaaliolosuhteissa. Neuvotteluihin osallistuivat edustuston talousosaston päällikkö Natalia Kuznetsova ja konsultti Jevgeni Osipov.

 

17.09.2018 | 17.syyskuuta Venäjän kaupallisessa edustustossa Suomessa v.t. kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikov otti vastaan suomalaisen tietolikenneyhtiö Cinian toimitusjohtaja Jukka-Pekka Joensuun

Cinia Oy:n johtaja (cinia.fi) informoi edustustoa yhtiön toiminnasta Arctic Connect – hankkeen puitteissa, joka selvittää Euroopan ja Asian Koillisväylän kautta yhdistävän digitaalisen sillan rakentamismahdollisuuksia. Arctic Connect – aloite liittyy Arktisen neuvoston tavoitteeseen parantaa tietoliikenneyhteyksia Arktisella alueella.
Cinia Oy ryhtyi toteuttamaan mainittua aloitetta tammikuussa 2018. Hankkeen esikartoituksena Cinia Oy tutkii maa- ja merireittejä pitkin menevien valokuitukanavien rakentamistarpeita Etelä-Suomen, Norjan Kirkkonummen ja Venäjän Murmanskin välille. Uusi nopea tietoliikennereitti Asiasta Eurooppaan Koillisväylää pitkin mahdollistaa Venäjän arktisen alueen infrastruktuurin kehittämisen. Uusi kaapeli vähentäisi Euroopan ja Asian välisen tietoliikenneyhdeyden käyttöriskit, mikä on olennaista pankeille ja pörsseille, on-line kaupalle sekä Internet ja 5G-yhteyden kehittämiselle. J.-P.Joensuun mukaan eurooppalaiset ja asialaiset yritykset ovat kiinnostuneita Arctic Connect-hankkeen toteutuksesta. Kaupallinen edustusto on puolestaan valmis auttamaan Cinia Oy:tä verkostoitumaan venäläisyritysten kanssa hankkeen toteuttamiseksi. Neuvotteluihin osallistuivat edustuston talousosaston päällikkö Natalia Kuznetsova ja ekspertit Natalia Drobaha ja Petr Anashkin.

 

17.09.2018 | 17.syyskuuta Venäjän kaupallisessa edustustossa Suomessa pidettiin v.t. kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikovin tapaaminen Maailman energianeuvoston Suomen komitean toimitusjohtaja Helena Kivi-Koskisen kanssa

Sergei Sinelnikov kertoi Helena Kivi-Koskiselle vuoden 2022 Pietarin Maailman energiakongressin valmisteluista. Tällä hetkellä muodostetaan kongressin järjestelykomiteaa, johon kutsutaan mukaan Venäjän viranomaisten ja energiayhtiöiden edustajat. Maailman energianeuvoston Venäjän komitea valmistelee myös maan esittelyä vuoden 2022 kongressipaikkana Abu-Dabin Maailman energiakongressia varten, jpka pidetään vuonna 2019. Helena Kivi-Koskinen esitti toiveen, että Suomesta tulisi iso ryhmä viranomaisia ja energiayhtiöitä osallistumaan Pietarin Maailman energiakongressiin. Tapaamisessa keskusteltiin Maailman energianeuvoston Suomen ja Venäjän komiteoiden vuorovaikutuksesta Milanon energiaviikon (lokakuu 2018) sekä Abu-Dabin Maailman energiakongressin merkeissä. Sergei Sinelnikov ja Helena Kivi-Koskinen sopivat jatkaa toimintaa kahden maan energia-alojen yhteistyön kehittämiseksi, mm. järjestämällä yhteistapahtumia. Neuvotteluihin osallistuivat edustuston talousosaston päällikkö Natalia Kuznetsova ja ekspertit Natalia Drobaha ja Petr Anashkin.

 

14.09.2018 | 11.-12.syyskuuta Suomen alueella toimivan diplomaattikunnan maatalous-ja metsäalan ekspertit osallistuivat Suomen metsä- ja maatalousministeriön järjestämään tutustumismatkaan Seinäjoelle

Matkan tavoitteena oli tutustua alalla käytössä oleviin digiteknologioihin. Järjestettiin tapaamiset Mavin ja Mekstäkeskuksen johdon sekä MTK:n aluejärjestön edsustajien kanssa. Osallistujat kävivät Suomen suurimmassa Finnmilk Oy:n maitotilassa, Kyrö Distillery Oy:n tislaamossa sekä tutustuivat UPM Kymmene – konsernin hakkuutapoihin. Ministeriön asiantuntijoiden luennot koskivat Suomen maatalous- ja metsäpolitiikkaa sekä EU:n alalle asettamia tavoitteita ja prioriteetteja ja yhteistä maatalouspolitiikkaa (Common agricultural policy). Vierailuun osallistuivat talousosaston varapäällikkö Sergei Izotov ja ekspertti Daria Vorobeva.

 

 

5.09.2018 | 5.syyskuuta V.t. Kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikov piti nevuottelut Suomen ympäristöministeriön puurakentamisen toimenopideohjelman 2016-2021 ohjelmapäällikkö Petri Heinon kanssa

P.Heino kertoi hallituksen toimenpideohjelman toteuttamisesta, puurakentamista määrävistä säädöksistä ja käynnissä olevista hankkeista.
Venäjän osapuoli esitteli Kaupallisen edustuston toimintaa puurakentamisen edistämiseksi, aiheeseen liittyvät tapahtumat ja bisnessmissiot.
Osapuolet käsittelivät Venäjän ja Suomen hallitustenvälisen talouskomission puitteissa toimivan rakennusalan työryhmän toimintaa ja sopivat jatkoyhteistyöstä.
Neuvotteluihin osallstuivat taloudellisen osaston päällikkö Natalia Kuznetsova ja asiantuntijat Natalia Drobaha ja Daria Vorobeva.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149
Ilmoitukset  Uutisten arkisto  Tilaisuuksien arkisto
Ajankohtaista