russian русский suomi suomi
Venäjän Federaation kaupallinen edustusto Suomessa
Venäjän Federaation kaupallinen edustusto Suomessa


   Yhteystiedot

Osoite:
Tehtaankatu 1 C
00140 Helsinki
Kartta

Puhelin: 09 664528
Puhelin: 09 652435

Sähköposti:
rusfintrade@yandex.ru

facebook
Uutiset

18.06.2020 | 18.kesäkuuta Venäjän kaupallisen edustuston johtaja Sergei Sinelnikov piti online-tapaamisen Business Finlandin edustajien Kimmo Kannon ja Ulla Lainion kanssa

Neuvotteluissa keskusteltiin venäläis-suomalaisesta taloudellisesta yhteistyöstä Arktikassa huomioon ottaen Venäjän Federaation puheenjohtajuuden Arktisessa neuvostossa 2021 – 2023. Suomen puolen edustajat mainitsivat ne toimialat, jotka kiinnostavat arktisessa yhteistyössä venäläisyritysten kanssa, mm. puhtaat teknologiat, tietoliikenneala, avaruustekniikka, älyliikenne ja autonominen merenkulku arktisilla vesillä. Käsiteltiin yhteisten infrastruktuurihankkeiden rahoitus- ja toteutusmahdollisuuksia niin Venäjän kuin Suomen arktisella alueella. Kimmo Kanto totesi, että jotkut hankkeet voidaan toteuttaa Business Finlandin toimivien ohjelmien puitteissa. Sergei Sinelnikov ehdotti, että partnerit käsitelevät suomalaisyritysten toimintaa Venäjän arktisilla kärkikehitysalueilla, jotka tarjoavat etuuksia, sekä mahdollista kumpanuutta venäläisten ankkurisijoittajien kanssa. Tapaamisen lopuksi todettiin tarve määritellä tarkemmin yhteistyöalat ja jatkaa vuorovaikutusta eksperttien kesken.

 

17.06.2020 | 17.kesäkuuta pidettiin Venäjän kaupallisen edustuston johtaja Sergei Sinelnikovin ja Suomen Liikenne- ja viestintäministeriön edustajien Saara Nikkisen ja Eleonoora Eilitän neuvottelut

Tapaamisessa keskusteltiin EU:n ”puhtaiden ajoneuvojen” päivitetyn Direktiivin 2009/33/EY voimaan saattamisesta Suomessa. Direktiivi edistää vähäpäästöistä liikkuvuutta, sen mukaisesti Suomen julkisen sektorin hankintayksiköiden pitää lisätä hankkimiensa tai vuokraamiensa puhtaiden ajoneuvojen osuutta, mm. henkilöliikenne- ja muissa kuljetuspalveluissa. Direktiivin puitteissa suomalaiset julkisen sektorin yritykset suunnittelevat ostavansa vuosina 2021 - 2029 noin 2,6 tuh. linja-autoa, mm. 1,3 tuh. sähköbussia. Myös Suomen Liikenne- ja viestintäministeriön edustajien kanssa keskusteltiin ministeriön valmistelemasta lakiluonnoksesta Direktiivin 2009/33/EY täytäntöön panemisesta Suomessa. Tarkoitus on viedä lakiluonnos hallituksen käsiteltäväksi ensi talvena. Lain perusteella suomalaiset liikenneyhtiöt tulevat hankkimaan sähköbusseja sekä kaasua ja biopolttoaineetta käyttäviä busseja. Ensimmäiset hankintailmoitukset voidaan julkaista vuoden 2021 puolessavälissä. Sergei Sinelnikov kiinnitti huomiota siihen, että venäläiset sähköbussien valmistajat voisivat osallistua suomalaisten hankintayksiköiden ilmoittamiin hankintoihin. Hän totesi, että Venäjällä on kokemuksia sellaisten henkilöliikenteen ajoneuvojen käytöstä ja huollosta, nimeenomaan Moskovassa on vuodesta 2018 ollut käytössä 400 venäläistä sähköbussia.

 

16.06.2020 | 16.kesäkuuta Venäjän kaupallinen edustusto ja Mordovian tasavalta järjestivät videokonferenssin

Tilaisuuteen osallistui Mordovian tasavallan Teollisuus-, tiede- ja teknologiaministeriön, Vientitukikeskuksen edustajia ja 10 vientiyritystä, jotka toimivat elintarviketeollisuuden, koneenrakennuksen, kaluste- ja vaneriteollisuuden aloilla sekä IT-alalla. Kaupallisen edustuston johtaja Sergei Sinelnikov ja ekspertit käsittelivät jokaisen yrityksen kanssa liiketoiminnan erikoisuuksia Suomessa, arvioivat venäläisten tuotteiden myyntimahdollisuuksia Suomen markkinoilla. Kaupallinen edustusto mainitsi Mordovian yritykset, joilla on korkea vientipotentiaali ja joiden tuotteet olisivat kilpailukykyisiä Suomen markkinoilla europpalaisten ja aasialaisten tavaroiden rinnalla, mm. Orimeks, Ruzovo, Plyterra, Photon TechSystem, sekä muutama elintarvkevalmistaja. Tilaisuuden lopuksi sovittiin, että yritysten ja tuotteiden esittelyt lähetetään kaupalliseen edustustoon ja ekspertit jatkavat työtä Suomen markkinoille suuntavien vientiyritysten kanssa.

 

15.06.2020 | 15.kesäkuuta Sergei Sinelnikov piti online-tapaamisen Suomen Yrittäjät Ry:n kansainvälisten asioiden päällikkö Thomas Palmgrenin kanssa

Neuvotteluissa keskusteltiin venäläisten ja suomalaisten pk-yritysten yhteistyön ajankohtaisista asioista ja tulevasta kehityksestä. Samalla korostettiin yrittäjyyden edistämistä Venäjän ja Suomen arktisilla alueilla tavoitteena niiden taloudellinen hyödyntäminen sekä elinolojen kehittäminen ja suotuisan liikeympäristön luominen. Osapuolet totesivat, että vuorovaikutusta Arktikassa pitää lisätä uusiutuvan energian käytössä, jätehuolossa, ympäristösuojelussa sekä Koilisväylän matkailun ja infrastruktuurin kehittämisessä. Sergei Sinelnikov ja Thomas Palmgren myös totesivat keskinäisen tahtotilan jatkaa vuorovaikutusta ja järjestää neuvotteluja konkreettisista asioista ja hankkeista molemminpuoliset intressit huomioon ottaen.

 

11.06.2020 | Venäjän kaupallinen edustusto piti webinaarin Bashkortostanin vientiyrityksille

11.kesäkuuta Kaupallisen edustuston johto ja ekspertit yhdessä Bashkortostanin tasavallan Ulkotaloussuhteiden komitean ja Vientitukikeskuksen kanssa järjestivät webinaarin alueen vientiyrityksille. Tilaisuudessa olivat mukana kalusteteollisuuden, metsäteollisuuden, elintarviketeollisuuden ja verkkokauppa-alan edustajat, jotka haluaisivat päästä Suomen markkinoille tai lisätä yhteistyötä Suomen kanssa. Sergei Sinelnikov totesi, että tasavallan panos ei-raaka-aineellisen viennin kehittämiseen on merkittävä. Tämän osoittimen perusteella Bashkortostan kuuluu Venäjän viiden johtavan alueen joukkoon. Osallistujat käsittelivät Venäjän ja Suomen taloudellisten suhteiden näkymiä, mm. yritysten mahdollisuuksia kasvattaa vientiä ja osallistua rajanylittäviin arvoketjuihin. Yritysten lupaavia ehdotuksia huonekalujen, puutavaran ja elintarvikkeiden viennistä sovittiin työstettävän.

 

Ilmoitukset  Uutisten arkisto  Tilaisuuksien arkisto
Ajankohtaista