russian suomi suomi
Venäjän Federaation kaupallinen edustusto Suomessa
Venäjän Federaation kaupallinen edustusto Suomessa


   Yhteystiedot

Osoite:
Tehtaankatu 1 C
00140 Helsinki
Kartta

Puhelin: 09 664528
Faksi: 09 652435

Sähköposti:
rusfintrade@yandex.ru

facebook
Uutiset

20.06.2019 | 18-19.kesäkuuta järjestettiin Yhdistynyt moottorikorporaatio - ja Kaasuturbiinit - venäläisyhtiöiden edustajien vierailu Suomeen

 Vierailun aikana venäläinen delegaatio, jossa oli mukana Venäjän v.t. kaupallinen edustaja Suomessa Sergei Sinelnikov, kävi Vaasassa ja piti neuvottelut Wärtsilä Finland Oy:n aluejohtaja Johan Hanstenin kanssa. Tapaamisessa tarkasteltiin venäläis- ja suomalaisyritysten kauppa- ja investointisuhteiden nykypäivätilannetta ja kehitysnäkymiä moottorialalla sekä ilmaistiin molemminpuolista kiinnostusta tehostaa yhteistyötä. Erityistä huomiota kiinnitettiin Venäjän kaasuturbiini- ja kaasumäntämoottoreiden markkinoihin sekä niiden toimintaan perustuviin voimalaitoksiin. Osapuolet totesivat tämän markkinasegmentin muodostaman energian myönteisen kehitystrendin. Delegaatio vieraili Wärtsilä Oy:n energialaitosten ja laivamoottorien kokoonpano- ja koeajoyksikössä. Tuotannossa vaihdettiin mielipiteitä moottorien perus- ja lisäkomponenttien kokoonpanosta. Osapuolet kertoivat ratkaisuista, jotka tähtäävät energia- ja laivanrakennushankkeiden kehittämiseen ja koneenrakennusyritysten teolliseen yhteistyöhön sekä tukivat yhteisten moottorialan hankkeiden toteuttamisen.

 

20.06.2019 | Pietarin kansainvälisen talousfoorumin 2019 tulokset ja venäläis-suomalaiset taloussuhteet

 Pietarin kansainvälisessä talousfoorumissa Suomen valtuuskuntaa johti Työ- ja ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson. Siihen kuuluivat myös Suomen suurlähettiläs Venäjällä Mikko Hautala, East Office of Finnish Industries Oy:n neuvonantaja Esko Aho, Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen, East Office of Finnish Industries Oy:n johtaja Ilkka Salonen, Sitran hiilineutraalitalouden teeman johtaja Mari Pantsar, sekä suomalaisyritysten edustajia kuten Fortum, YIT, SRV, Tikkurula, Outukumpu, Nokia Solutions and Networks, SetCheanTech.

 

12.06.2019 | 12.kesäkuuta Venäjän kaupallisessa edustustossa Venäjän päivän yhteydessä pidettiin seminaari Venäläis-suomalaiset taloussuhteet: nykytila ja tulevaisuuden näkymät

 Semiaariin osallistui yli 50 Venäjän ja Suomen liikepiirien, valtion viranomaisten, tutkimus- ja tiedepiirien edustajaa sekä kahdenvälisten taloussuhteiden veteraaneja. Osallistujia tervehti v.t. kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikov. Paneelikeskusteluun osallistuivat Petroskoin yliopiston Pohjois-Euroopan tutkimusinstituutin tieteellinen johtaja Valeri Šljamin, Petroskoin yliopiston rehtori Anatoli Voronin, Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen, Suomen teollisuuden Itätoimiston hallituksen puheenjohtaja Ilkka Salonen ja EOS Russia-yrityksen hallituksen puheenjohtaja Seppo Remes. Osallistujat vaihtoivat mielipiteitä kahdenvälisten taloussuhteiden ajankohtaisista asioista, käynnissä olevista ja lupaavista tulevaisuuden hankkeista. Seminaarin puitteissa pidettiin Valeri Šljaminin ”Talousdiplomaatin muistelmia”-kirjan esittely.

 

12.06.2019 | 11-12.kesäkuuta Vierumäellä Suomessa pidettiin kestävän metsätalouden työryhmän kokous

 11-12.kesäkuuta Vierumäellä pidettiin Venäjän ja Suomen hallitusten välisen talouskomission yhteydessä toimivan kestävän metsätalouden työryhmän kokous. Sen puheenjohtajina toimivat Suomen maa- ja mestätalousministeriön osastopäällikkö Juha S. Niemelä ja Venäjän federaalisen metsätalousviraston varajohtaja Mihail Klinov. Kokouksessa käsiteltiin Suomen metsäsektorin kehitykseen liittyviä ajakohtaisia asioita, Venäjän metsäsektorin kehitystä koskevia strateegisia suuntauksia ja oikeudellisia ratkaisuja, biotalouden kehitystä, alan rajayhteistyötä, taimitaloutta ja metsänkasvatusta. 12.kesäkuuta delegaation tutustui Päijät-Hämeen metsähallinnon Taimo Tapio tarhan toimintaan sekä Lahti Energia – yhtiöön. Venäjän puolelta tapahtumiin osallistuivat Venäjän v.t. kaupallinen edustaja Suomessa Sergei Sinelnikov. Karjalan tasavallan luonnovara- ja ympäristöministeri Aleksei Schepin, Federaalisen metsätalousviraston tiede- ja kansainvälisen yhteistyön osastonpäällikkö Vladimir Dmitrijev, Rosleszaschita (Metsänsuojelu) valtionyhtiön v.t. johtaja Pavel Popov, Venäjän kaupallisen edustuston talousosaston päällikkö Natalia Kuznetsova ja ekspertti Daria Vorobeva, Roslesinforg-valtionyhtiön osaston varapäällikkö Maria Sokolenko, Roslehoz-metsätalousviraston tiede- ja kansainvälisen yhteistyön osaston asiantutija Maria Kucherkova.

 

6.06.2019 | 5.kesäkuuta Pietarin kansainvälisen talousfoorumin puitteissa pidettiin Pk-yrittäjyyden työryhmän kokous

 5.kesäkuuta Pietarissa kansainvälisen talousfoorumin yhteydessä pidettiin Venäjän ja Suomen hallitusten välisen talouskomission alaisen pk-yrittäjyyden työryhmän kokous, jonka puheenjohtajina toimivat Venäjän takouskehitysministeriön Investointipolitiikka- ja yrittäjyysosaston varajohtaja Kirill Sergashov ja Suomen Elinkeinoelämän keskusliiton Yrittäjävaltuuskunnan jäsen, Joutsen-yhtiön hallituksen puheenjohtaja Eero Kotkasaari. Kokouksen asialistalla olivat maiden pk-yritysten tukimuodot, mm. Venäjän alueiden tarjoamat mahdollisuudet ja yhteistyöalueet, Suomen teollisuuden itätoimiston ja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin järjestämät tapahtumat Suomessa, joihin voisivat osallistua venäläisyritykset, pk-yritysten rajat ylittävän toiminnan tuki, yritysten ulkomaankaupan yleisimmät vaikeudet. Kokoukseen osallistuivat Venäjän kaupallisen edustuston talousosaston päällikkö Natalia Kuznetsova ja ekspertti Konstantin Zagainov.

 

Ilmoitukset  Uutisten arkisto  Tilaisuuksien arkisto
Ajankohtaista